Infrastruktur som går bortom morgondagens krav

Foto: NRC Group

Som Nordens ledande aktör inom hållbar infrastruktur levererar NRC unika helhetslösningar som tar ansvar för både resultat och säkerhet.

– Vi skapar infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav – för oss människor och för ett hållbart samhälle, säger Robert Röder, vd för NRC Group i Sverige.

Genom sitt hållbarhetsarbete skapar NRC en grönare infrastruktur och strävar samtidigt efter att utveckla hållbarare sätt för både sig själva och branschen att arbeta på. Det hårda arbetet har gett resultat; tredje kvartalet 2020 hade NRC intäkter på över 1,95 miljarder norska kronor och en tillväxt på sex procent i jämförelse med samma period förra året.

– Vi är stolta över vart vårt hållbarhetsarbete är på väg. I NRC Group tar vi avstamp i FN:s globala mål, och det går igen såväl när vi väljer samarbetspartner som när vi väljer vilka projekt vi arbetar med och vilka material vi använder. Det ger resultat därefter, och gör att våra medarbetare kan känna stolthet – inte bara över det fantastiska arbetet de gör varje dag, utan också över sin arbetsgivare.

NRC har exempelvis ett ständigt fokus på avfalls- och återvinningshantering i sina projekt, vilket också inkluderar att miljösanera och använda elektriska verktyg och maskiner.

– Genom att investera i innovativ utrustning och maskiner med nollutsläpp så kan vi optimera samhällets infrastruktur med miljö och effektivitet i centrum.

Ett värdestyrt företag

NRC lägger tyngd bakom orden att vara ett värdestyrt företag, och den senaste tidens utveckling har bidragit till att fokus på CSR och miljö har ökat ytterligare. Jämställdhet inom bolaget är också en viktig fråga; könsfördelningen bland ledningsgrupp och chefer inom staben är 50/50, något som är ovanligt inom infrastrukturbranschen.

 NRC är en inkluderande arbetsplats med nolltolerans för diskriminering, och vi vill visa att vår bransch – med ett rykte om sig att vara traditionell – nuförtiden är en bransch för alla, avslutar Robert.

FAKTA OM NRC

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med framtidens infrastruktur i Sverige, Norge och Finland. Vi bygger allt från vägar och broar till järnvägar för både fjärr- och lokaltrafik samt utför drift- och underhållsarbeten på flertalet järnvägssträckor. Vi är experter inom alla teknikområden och står för modernisering av våra vägar och järnvägsnät.

E-post: info@nrcgroup.se