Parismetrons operatör RATP sätter in nya tunnelbanetåg med högre kapacitet

Nu kan metrotågen i Paris köra var 85:e sekund under rusningstiden, den högsta turtätheten i världen. Foto: RATP

Valérie Pécresse, VD för kollektivtrafikbolaget Île-de-France Mobilités, och Catherine Guillouard, VD för RATP, gav nyligen klartecken för det första tågsättet med åtta vagnar på Parismetrons linje 14, i väntan på dess förlängning till Mairie de Saint-Ouen.

Senare förlängs linjen ytterligare till Saint-Denis Pleyel i norr och flygplatsen Orly i söder.  De nya åttavagnstågen är rymligare, bekvämare och miljövänligare än linjens tidigare 6-vagnståg.

Åttavagnstågen är gestaltade av Alstom och helt finansierade av Île-de-France Mobilités. Syftet är att hålla jämna steg med trafikökning på linje 14, som idag utnyttjas av 500 000 resenärer per dag. Denna mängd förväntas öka till en miljon år 2024. Linjen, som fungerar automatiskt blir då den mest trafikerade inom Ile-de-France´s linjenät.

Som en del av Grand Paris Express kommer linje 14 att utgöra ryggraden i det framtida automatiska tunnelbanenätet.

RATP kan nu erbjuda Île-de-France Mobilités och invånarna i distriktet Île-de-France den högsta lokala servicenivån med denna automatiska tunnelbanelinje med extra hög kapacitet.

Totalt 72 nya tåg kommer att levereras till linje 14 och dess förlängningar under de kommande 4 åren. Investeringen som senare omfattar inköp av ytterligare 217 tåg för hela linjenätet beräknas uppgå till två miljarder euro.

RATP, som har över 15 000 anställda, grundades 1897.