Nässjö får nytt signalställverk kopplat till ERTMS

Bane Nors införande av ERTMS har stött på problem. Foto: Trafikverket

ERTMS-projektet bedrivs i olika delprojekt. Ett av dem är Stora stationer, som ansvarar för ett antal större komplexa stationers driftplatser och styrområden. De är utpekade eftersom de behöver särskilt fokus och en del specifika lösningar. Nässjö driftplats är först ut. Upphandlingen av denna entreprenad är publicerad till marknaden under hösten. Den omfattar att bygga och installera ett nytt signalställverk i Nässjö. Entreprenaden av det omfattande uppdraget ska vara klar för slutbesiktning i september 2025.

I Nässjö möts hela sex olika anslutande banor vilket är unikt då Nässjö är den station som har flest anslutande linjer i Sverige. Det blir ett komplext uppdrag då Nässjö har över 300 signalobjekt som ska anslutas till det nya signalsystemet ERTMS. Utöver de många signalerna skapar de sex anslutande linjerna en stor teknisk utmaning med många gränssnitt att hantera. Även driftplats Gamlarp ingår i uppdraget och får ERTMS.

Nässjö har en intensiv mix av tåg för både gods- och persontrafik. En av de största utmaningarna i projektet är att minimera trafikstörningar för både resenärer och gods för de spåravstängningar som måste göra. Arbetet att införa det nya signalsystemet sker i två etapper, ett mellansteg under 2023 och slutligen ERTMS under 2025.  Entreprenören ska byta ut det gamla ställverket modell 65 till ett datorbaserade ställverk. Uppdraget är en utförandeentreprenad enligt branschstandard.