Alstom installerar ERTMS på 100 tåg i Danmark

ERTMS-kontraktet omfattar också 25 års underhåll. Foto: Alstom

Installationen av ERTMS signalutrustning ombord på 100 tåg är en leverans till Banedanmark, den danska infrastrukturägaren, och ännu en bekräftelse till Danmark att signalprogrammet är på rätt spår. Under de senaste månaderna har installationshastigheten ökat avsevärt och nådde ett rekord om att fem flottor installerades parallellt. Arbetet har utförts vid depåerna i Langå, Varde och Fredericia i Jylland och Hårlev, Holbaek och Köpenhamn i Själland.

Totalt har tåg från 9 olika flottor utrustats med ombordlösning. Det tar mellan 5 och 25 dagar att utrusta ett tåg beroende på bland annat dess komplexitet, förmontering, förberedelsesnivå och storlek på teamet. Tåg nummer 100 som fått utrustningen är ett Alstom Lint 41-tåg, nummer 7 i serie 2 från operatören LokalTog.

– Installationen av ERTMS signalsystem har nu nått det magiska antalet på 100 tåg, vilket bekräftar att Alstoms leverans till Banedanmark utförs i rätt tid, säger Emmanuel Henry, Managing Director för Alstom i Danmark.

De hundra installationerna har utförts på det ikoniska IC3-tåget, tillsammans med MQ- och ABS-flottorna från DSB, Lint 41 för operatörerna Arriva, 14 tåg, och Lokaltog, 16 tåg. Parallellt har teamet fortsatt garantiarbetet för alla de flottor som redan tagits i bruk.

Alstom är en av leverantörerna av den nationella utbyggnaden av signalprogrammet i Danmark och levererar ERTMS-utrustning ombord för hela den danska flottan. Totalt 347 tåg av 30 olika typer ska utrustas före 2024. Alstom levererar också Trackside ERTMS-lösningar i östra Danmark på 12 intercity- och regionala linjer. Järnvägsnätet där är cirka 800 kilometer med långa dubbelspårslinjer och 90 stationer. Kontraktet som undertecknades 2012 omfattar också 25 års underhåll.