SL pausar investeringen på 1,5 miljarder i ERTMS

Två nya avdelningar har skapats på Trafikverket för införandet av ERTMS. Foto: Trafikverket

Trafikverkets nya uppdrag om nya stambanor för höghastighetståg handlar om att redovisa uppdaterade och kompletterande bedömningar av projektets omfattning inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor. Hittills utfört planerings- och utredningsarbete ska vara en utgångspunkt, men andra alternativ kan aktualiseras om de är mer samhällsekonomiskt eller klimatmässigt mer effektiva. Uppdraget om nya stambanor för höghastighetståg ska delredovisas till regeringen den 31 augusti 2020 och slutredovisas den 28 februari 2021.

SL har givit besked om att pausa investeringen på cirka 1,5 miljarder i ERTMS-ombordutrustning. Tågföretagen anser att det är klokt av SL att sätta tryck om sansad utrullningstakt och finansieringsstöd. Men som Tågföretagen framhåller det har samhällskalkylen gått från svagt positiv till flera miljarder på minuskontot. Detta bekräftas nu i en rapport från konsultbolaget Ramboll.