EU:s transportministrar: - Öka spårbundna trafikens konkurrenskraft

EU-kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en strategi för hållbar och smart mobilitet. Foto: TBN Group

Ordförandelandet för Europeiska unionens råd, Kroatien, arrangerade nyligen ett videomöte för EU:s transportministrar.

Transportministrarna diskuterade hållbar och digital återhämtning inom transportsektorn. En av EU-ländernas mer segdragna politiska konflikter, den om hur transportmarknaden och chaufförernas villkor ska regleras, är på väg till ett slutligt avgörande.

Enligt förslagets försvarare ska de nya reglerna skapa ordning och redan inom transportsektorn. Motståndarna menar å sin sida att förslaget hämmar den fria konkurrensen.

Bland andra tackade Finlands transportminister Harakka Europeiska kommissionen för det förslagna återhämtningspaketet som också ska påskynda den gröna övergången och digitaliseringen i Europa.

Finland anser att den ekonomiska återhämtningen och stärkandet av konkurrenskraften bäst stöds genom satsningar på grön tillväxt, digitalisering samt forskning, utveckling och innovation.

– Kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en strategi för hållbar och smart mobilitet. Den är central med tanke på transportsektorns digitalisering och på klimatmålen. Kommissionen har också för avsikt att lägga fram flera lagstiftningsförslag för att åstadkomma utsläppsminskningar. Det är klimatsmart återhämtning när den är som bäst, sade minister Harakka.

Vid mötet lyfte minister Harakka fram behovet av att utarbeta en strategi för att förbättra förutsättningarna att använda alternativa bränslen.

– Investeringarna i produktionen av alternativa bränslen bör utökas och en sådan infrastruktur byggas upp som möjliggör ett fossilfritt samhälle. Det är viktigt att användningen av alternativa bränslen ökar också inom sjö- och flygtrafiken, konstaterade minister Harakka.

Samtidigt bör spårtrafiktjänsternas attraktionskraft och konkurrenskraft ökas för att klimatmålen ska kunna nås.

Finland betonade vikten av tillgång till data i digitaliseringen av transportsektorn.

– Coronapandemin har framhävt behovet av trafikinformation i realtid. Tillgången till, utnyttjandet av och kompatibiliteten i data mellan olika transportformer bör öka, säger minister Harakka.

Minister Harakka anser att det är viktigt att återupprätta förtroendet för kollektivtrafiken.

– Här behöver vi innovativa lösningar. Kanske man genom de digitala biljettapparna kunde förmedla anvisningar för trygga resor och information om rusningstider, föreslog minister Harakka.