Status för ERTMS-utrullningen inom EU

ERTMS utreds ytterligare. Foto: Trafikverket

EU:s koordinator för ERTMS-utrullningen, Matthias Ruete, har nyligen presenterat sitt första utkast till ERTMS Work Plan. Dokumentet är ett försök att sammanfatta alla utmaningar med ERTMS-utrullningen inom Europa samtidigt med pågående avveckling av medlemsstaternas gamla signalsystem.

Planen ger en lägesbild för utrullningen 2020 och är därför en viktig pusselbit för helhetsbilden om medlemsstaterna i EU klarar de olika kritiska datumen 2023, stomnätet 2030 och hela EU:s järnvägsnät 2050. ERTMS Work Plan visar transparent upp alla nuvarande utmaningar och kommer sannolikt att bli referenspunkten för utrullningen av signalsystem och ERTMS i Europa under kommande år.

Planen ska kunna ligga till grund för alla olika intressenters framtagande av implementeringsstrategier. Dessvärre är det bestående intrycket att planen utgör en slags önskelista över vad som kan rätta till den övergripande situationen, som är långt ifrån optimal med en rad tekniska och finansiella utmaningar.

Godkännandeprocessen för systemen riskerar bli en flaskhals och av planen framgår att den strukturella kapaciteten för montering av utrustningen i existerande fordon är mycket begränsad. Behovet är stort av att redan nu ta hänsyn till effekterna av coronapandemin på de ekonomiska förutsättningarna för branschen och behovet av mer flexibilitet i projektens milstolpar har blivit tydligt.

Planen bygger dessvärre på det förenklade antagandet att ett fordon behöver utrustas med ERTMS endast en gång under dess livslängd, medan den effektiva livslängden för ERTMS ombord ligger på mellan 5 och 10 år. I planen uppmärksammas dock komplexiteten med att installera systemet i storstadsnoder.

Källa: Tågföretagen