Införandet av ERTMS på Malmbanan skjuts upp

ERTMS ska införas på Malmbanan. Foto: Trafikverket

I höst skulle den version av ERTMS som ska användas vid den stora installationen på Malmbanan 2022 tas i bruk på pilotbanorna. Tidplanen var till hösten 2020. Denna ibruktagning flyttas till våren 2021.

ERTMS utvecklas först hos systemleverantör i ett testlabb. Därefter testas mark- och ombordutrustning på Trafikverkets två testbanor. När systemet får systemgodkännande installeras det på pilotbanorna för minst sex månaders erfarenhetsdrift. På pilotbanorna går ordinarie tågtrafik. Först därefter är det dags för en större inkoppling.

Tidplanen behålls vad det gäller den stora installationen på Malmbanan 2022. Det finns ändå tillräckligt med tid för erfarenhetsdrift på pilotbanorna.

Skälet till förskjutningen är att det behövs ytterligare tid för att säkerställa att fordonen som trafikerar pilotbanorna är konverterade till ERTMS och redo för trafik på den uppgraderade bansträckningen. Marksystemet är klart, men konverteringen av fordonen och processen för att godkänna dem har tagit längre tid än vad som tidigare har beräknats.