Nässjö först ut i ERTMS-delprojekt stora stationer

ERTMS-implementeringen bedrivs i olika delprojekt. Foto: Jernhusen

Nässjö driftplats är först ut i ERTMS-projektets delprojekt Stora stationer. Trafikverket upphandlar nu signaltekniskt system för arbetet. ERTMS-projektet bedrivs i olika delprojekt: System – ansvarar för att utveckla det nya tågskyddssystemet, utrullning – hanterar den storskaliga och repetitiva utrullningen, stora stationer – ansvarar för ett antal större komplexa stationers driftplatser och styrområden.

Driftplatserna i delprojekt Stora stationer är utpekade för att de behöver särskilt fokus och en del specifika lösningar. Nässjö är den driftplats som är först ut. Trafikverket har publicerat ett upphandlingsunderlag för signaltekniskt system och förväntar oss att få in anbud under juni månad. Senare kommer Trafikverket också att göra en upphandling av ytteranläggningen.