Bane Denmark startar ERTMS på den tredje delen av Thybanen

ERTMS rullas ut på allt fler linjer i Danmark. Foto: Bane Denmark

Bane Denmark har implementerat det nya signalsystemet ERTMS på den tredje delen av Thybanen, mellan Bedsted och Hvidbjerg, och går nu in i slutsteget i Thybanen, som kommer nu att rulla ut det nya signalsystemet. Utrullningen i Thybanen har pågått sedan mitten av februari och äger rum i fyra etapper. Steg för steg utförs arbete i och vid järnvägsspåret, varefter det nya signalanläggningen kommer att tas i bruk.

I dag kör tågen med det nya signalsystemet på de tre första etapperna mellan Thisted och Hvidbjerg. Det betyder att passagerare under de närmaste veckorna kan förvänta sig en extra liten fördröjning på Hvidbjerg Station i nordgående riktning på cirka tre och en halv minut när tåget måste byta från det gamla till det nya signalsystemet. I sydgående riktning väntas inga förseningar.

Thybanen är den tredje tågrutten där Banedanmark rullar ut det nya signalsystemet. Hittills har systemet använts i Vendsysselbanen och Roskilde-Køge. ERTMS består av ETCS-tågkontrollsystemet och GSM-R-radiosystemet. Dessutom har Banedanmark rullat ut ett nytt signalsystem som heter CBTC på två S-linjer i Köpenhamn. De nya signalsystemen säkerställer betydligt färre signalfel i Danmark i framtiden. Erfarenheten från Banedanmarks första linjer med ETCS och CBTC visar att systemen här har skapat fler tåg i rätt tid, så att passagerarna upplever färre förseningar på grund av signalfel.

Inuti tåget märker man som passagerare inte någon skillnad med det nya signalsystemet, men för förarna gör det en enorm skillnad. Tidigare måste förarna hålla ett öga på fysiska signaler längs banan och i vissa fall vara i telefonkontakt med olika kommunikationscentraler. Med det nya systemet får de all information digitalt på en datorskärm inuti hytten.