EU-kommissionen godkänner offentlig finansiering av tunneln mellan Tyskland och Danmark

Tyskland har förbundit sig att svara för nödvändiga förbättringar av landförbindelserna på den tyska sidan. En fyrfilig väg och elektrifiering av järnvägen ska vara klart då bron är klar[. Dubbelspårig järnväg behöver dock inte vara klart förrän 7 år efter bron enligt avtalet och inga straff om det blir klart ännu senare. Foto: Ramböll

Europeiska kommissionen (EC) har reviderat ett tidigare beslut. Kommissionen anser nu att den offentliga finansieringsmodellen som föreslagits av Danmark för Fehmarn Bälts väg- och järnvägstunnel mellan Danmark och Tyskland, överensstämmer med EU:s regler för statligt stöd.

EU- kommissionens beslut meddelades efter ett överklagande från färjeföretagen Scandlines och Stena Line mot kommissionens tidigare beslut i juli 2015 att godkänna den offentliga finansieringsmodellen för den fasta järnvägsförbindelsen mellan Tyskland och Danmark enligt EU:s statsstödsregler.

Finansieringsmodellen baserades på ett mellanstatligt avtal mellan Danmark och Tyskland, där Danmark är ensam ägare och kommer att bära den fulla risken för finansiering av tunneln samt för uppgradering av den danska inlandsvägen och järnvägsförbindelserna.

Två offentliga företag har givits i uppdrag att planera, bygga och bedriva projektet: Femern Landanlæg för de danska inlandsförbindelserna och Femern för infrastruktur från kust till kust.

Allmän domstol ogiltigförklarade delvis EC:s beslut i december 2018 av processuella skäl efter överklagandet. Domstolen bekräftade EC:s beslut kring finansieringen som beviljats ​​Femern Landanlæg för inlandet, men fann att EC borde ha inlett en formell utredning för kunna att bedöma de åtgärder som beviljats ​​Femern innan kommissionen tog sitt beslut.