ERTMS minskar fel och förseningar på järnvägen

Två nya avdelningar har skapats på Trafikverket för införandet av ERTMS. Foto: Trafikverket

Statistik från driftsuppföljningen 2019 visar att antal fel och förseningsminuter på ERTMS-banorna är betydligt lägre än på de konventionella banorna. Jämfört med 2018 har det skett en minskning av antal fel på både konventionella och L2-banor, ERTMS-banor. Antalet förseningsminuter har dock ökat under året för L2-banor jämfört med föregående år, beroende på två större händelser som inte orsakats av ERTMS-systemet, medan de minskat för de konventionella banorna.

ERTMS är den nya europeiska standarden för järnvägens signalsystem som innebär robustare och pålitligare system som också ska underlätta för landsöverskridande tågtransporter. I och med införandet av ERTMS i Sverige så uppgraderas även en hel del av övrig järnvägsutrustning. Bland annat tas optiska signaler längs järnvägen bort då de inte behövs med det nya systemet, vilket minskar framtida underhållskostnader, och gamla ställverk reduceras i antal och byts mot nya, digitala ställverk som kan styra större områden.

Det nya signalsystemet ERTMS finns i dagsläget i drift på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan. L2-banorna jämförs i driftsuppföljningen med de konventionella banorna som har det gamla signalsystemet ATC. Jämförelsen görs för att följa upp och mäta ERTMS-systemets prestation över tid. Analyser av statistiken görs för att identifiera förbättringsmöjligheter och göra systemet ännu mer tillförlitligt.