Snart kommer det första danska batteritåget att starta driften

Vivarails batteritåg. Foto: Wikimedia, kredit: Spsmiler Spsmiler

I Danmark saknar cirka hälften av tågnätet elledningar. Där drivs loken med hjälp av fossila bränslen, men pendlare i Nordsjälland och i norra Västjylland kommer snart att dra nytta av batteridrivna tåg.

I slutet av 2020 eller senast i början av 2021 kommer Danmarks första batteridrivna tåg att tas i drift, skriver Jyllands-Posten.

Transportminister Benny Engelbrecht har ingått ett samarbete med regionrådets ordföranden i huvudstadsregionen, Region Själland och Centrala Jylland med avsikten att sätta in batteritåg på två linjer, i första hand som ett experiment.

Batteritågen kommer att köra på banavsnittet Helsingør-Hillerød i Nordsjälland och på Lemvig-linjen i norra Västjylland. Under försöksperioden kommer leverantörerna att ha möjlighet att visa sina tåg i den dagliga driften.

Danmarks transportminister anser att det finns stora fördelar med batteritåg. Dels är det en vinst för klimatet, och delvis kan batteritågen bemästra den utmaning som särskilt mindre järnvägar brottas med, nämligen övergången från diesel till el.

Han hoppas kunna se batteritåg på danska räls i under sommaren 2020. Initiativet för experimentet med batteritåg bygger på en analys om möjligheterna för batteritåg i Nordvästra Zeeland.