ERTMS får miljardstöd av EU

RTMS rekommenderas få miljardstöd från EU. Foto: Trafikverket

ERTMS är ett av 15 infrastrukturprojekt som rekommenderas få miljardstöd från EU efter ett beslut av regeringen. Regeringen har beslutat att tillstyrka de 15 projekt i Sverige som rekommenderas få stöd från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Fokus för utlysningen är att bidrag ska ges till projekt som avlägsnar flaskhalsar, förstärker interoperabilitet inom järnvägen eller överbrygger förbindelser som saknas.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige, där de svenska aktörerna har sökt ett sammanlagt belopp på 166 miljoner euro. ERTMS ”On-board prototyping in Sweden 2020-2023” är ett av projekten som rekommenderas stöd.

TEN-T, transeuropeiska nätverket för transporter, klassificeras i stomnät och övergripande transportnät. Därutöver pekas nio huvudkorridorer ut. Syftet är att få ett väl fungerande transportnätverk i Europa. Insatser inom TEN-T kan delfinansieras via Fonden för ett sammanlänkat Europa. I oktober 2019 gjorde EU-kommissionen en utlysning inom transportområdet om 1 400 miljoner euro.