Aarsleff Rail – järnvagsentreprenör med bred kompetens

På en av Banedanmarks mest trafikerade järnvägssträckor har Aarsleff Rail A/S i sommar bytt ut 16 km räls, etablerat 10 km ny spårbädd och justerat körströmsanläggning på över 13 km. Sträckan Ringsted-Korsør öppnades som planerad 12:e juni.

Uppdraget är bara en av många båda stora och små arbeten som Aarsleff Rail genomför på järnvägsanläggningar och utnyttjar sin kompetens för spår-, svets- och markarbeten, signalanläggningar, elektrifiering, betongkonstruktioner och helautomatiska inspektionssystem.

Många arbeten på gång
Just nu utför Aarsleff Rail t ex två nya järnvägsstationer, etablerar CBTC signalsystem på den köpenhamnske S-bane och har börjat arbetet med anläggningen av den 28 km långa spårvägen Hovedstadens Letbane väster om Köpenhamn. Dessutom arbetar Aarsleff Rail med elektrifiering av 1300 km av det danska järnvägsnätet och ett antal underhållskontrakt för Banedanmark.

Specialmaskiner för järnvägsarbete
Med en lång rad specialmaskiner godkända för användning i Sverige och Norge har Aarsleff Rail dessutom börjat utföra uppdrag i samarbete med systerbolagen Banedrift AS, Norge och Anker AB i Sverige. Bland de godkända maskinerna finns justeringsmaskin, rälsgående grävmaskiner och avancerat materiel för installation av kontaktledning.

Arbeta i Norge och Sverige
På t ex Nordlandsbanen i norra Norge har Banedrift och Aarsleff Rail gemensamt arbetat med trädröjning, slipersbyte, schaktningsarbete och läggning av kabelskyddsrör i förberedelse för läggning av fiberkabel längs banan. I Sverige har det genomförts spårjustering vid industrianläggningar i samarbete med Anker AB.

Läs mera om Aarsleff Rails projekt och organisation på www.aarsleffrail.com