Norrbotniabanan på internationell topplista

Karta: Norrbotniabanan

Den väl ansedda branschtidningen International Railway Journal har listat 20 järnvägsprojekt runtom i världen att hålla utkik efter i år. Som enda nordiska projekt kvalar Norrbotniabanan in på listan, trots att trafikstart inte är planerad förrän 2030.

Den 270 långa kustnära banan som ska knyta samman Luleå och Umeå kommer enligt IRJ att serva ”upptill 1,6 miljoner passagerare om året” och möjliggöra en ökning av maxvikten för godståg från 1100 till 1600 ton. Ett första avsnitt av banan, den 12 kilometer långa sträckan mellan Umeå och Dåva, väntas tas i drift redan i år.