Första sträckan i Danmark med komplett ERTMS-lösning nu i kommersiell drift

Alstom har kontrakt för att utrusta hela den danska tågflottan med ERTMS. Foto: Alstom

Early Deployment Line North som går från Roskilde till Köge i östra Danmark har nu öppnat för kommersiell passagerartrafik. Det är den första linjen i Danmark som är utrustad med både trackside och on-board ERTMS signalösning från Alstom och helt integrerat med Alstoms trafikledningsssystem. Linjen är strax över 20 kilometer lång och flottan som kör på linjen består av 12 tåg som ägs av DSB. 

Danmark håller på att ersätta sitt nuvarande signalsystem för järnväg med ETCS nivå 2 baslinje 3 för att öka passagerarkapaciteten och minska förseningarna. Banedanmark är den första infrastrukturägaren i Europa som rullar ut denna baslinje på nationell nivå. Öppnandet av linjen är därför en viktig milstolpe för det danska signalprogrammet som drivs av Banedanmark.

– Vi är oerhört stolta över att vara en del av denna milstolpe för det danska signalprogrammet. Alstom har levererat ett helt digitalt system som ger ett effektivare järnvägssystem, större kapacitet och samtidigt garanterar högsta möjliga säkerhet, säger Emmanuel Henry, Managing Director för Alstom Danmark.
 
För närvarande ersätter Alstom det befintliga signalsystemet i östra delen av Danmark med ERTMS på cirka 800 kilometer spår. Hittills har Alstom utrustat över 100 km spår med Alstom ERTMS trackside.  Under sluttesterna av trackside-utrustningen på Danmarks första höghastighetslinje från Köpenhamn till Ringsted i november förra året, satte Alstom ett nytt hastighetsrekord för Danmark med 255 kilometer i timmen.
 
Alstom har också kontrakt för att utrusta hela den danska flottan på cirka 350 tåg med ERTMS onbord. Redan nu har cirka 20 procent av flottan installerats och flera av huvudaktörer, inklusive DSB, Arriva, och Nordjyske Jernbaner, kör kommersiell verksamhet med ERTMS-systemet installerat ombord på tågen. På sträckor där det ännu inte finns trackside ERTMS installerat, kör tågen med ett övergångssystem som Alstom också har levererat.
 
Alstoms leveranser i Danmark omfattar även ett nationellt trafikledningssystem som används för att planera resor på alla linjer, både med och utan ERTMS, över Själland, Fyn och Jylland. Systemet innehåller flera avancerade funktioner som är särskilt utvecklade för regional järnväg, vilket gör det till det första i sitt slag i hela världen.