Mosolf lanserar järnvägsbaserad biltransportservice mellan Kina och Europa

Chengdu Qingbaijiang terminal i Kina. Foto: MOSOLF

Ledande tyska billogistikföretaget Mosolf Group startar en ny järnvägsservice för transport av nya bilar och andra vägfordon från fabriker i Kina till Europeiska unionen, EU.

Fordonen transporteras i specialutrustade containrar för att förhindra att bilarna rör sig eller orsakar skador under transporten från Chengdu, Kina, till Łódź, Polen.

För att kunna bedriva den nya tjänsten etablerade Mosolf ett nytt kinesiskt dotterbolag, Mosolf (Chengdu) International Logistics. Företaget har redan påbörjat verksamheten vid Chengdu Qingbaijiang järnvägsterminal.

Mosolf har hyrt spårutrymme i Chengdu sedan maj 2019, och även i Łódź vid den befintliga intermodala terminalen Spedcont.

Mosolf har åtagit sig att överföra bilarna från fabrikerna i Kina till Chengdus Qingbaijiang terminal och stuva dessa i containrar med företagets egen personal.

Testoperationen inleddes i mitten av 2019. Containrarna transporteras på den befintliga godssträckan "Chengdu - Europe Express Railway", som korsar den kinesisk - Kazakstanska gränsen vid Alataw, innan resan fortsätter genom Kazakstan, Ryssland och Vitryssland till Polen.

På grund av spårviddsförändringen från 1435 mm till 1520 mm och tillbaka igen överförs containrarna över gränsen mellan Kina och Kazakstan och via Małaszewicze i Polen.