ERTMS – hett ämne hos Bombardier

Foto: Simon Matthis

Signalsystemet ERTMS intresserade uppenbarligen många på Nordic Rail. På mässgolvet  berättade Bombardiers Mats Lindberg om hur långt man kommit i olika delar i världen med införandet av signalsystemet ERTMS och om de olika nivåerna av signalsystemet. Ett föredrag som lockade många åhörare. I så olika länder som Italien, Sverige och Kazakstan är man på väg att införa nivå 3 av ERTMS, men något tillfredsställande svar på varför just de länderna har valt att satsa på en högre, mer avancerad nivå av systemet gav inte Mats Lindberg.

Införandet av ERTMS har blivit kraftigt försenat och när Mats Lindberg berättade att det nu finns på Västerdalbanan möttes han av applåder. ”Äntligen”, mumlades det. Anledningen till att det först införts på en kort regionalsträcka i Sverige är enligt Mats Lindberg att det blir för dyrt med spårledningar på regionalbanor, något man slipper med ERTMS.