Körsimulator ska utbilda lokförare i ERTMS

Bild från ett ERTMS-tåg på sträckan Norrköping–Göteborg. Foto: Kenneth Hellman

När ERTMS rullas ut finns ett praktiskt problem. Banorna som utrustas räcker inte till för att landets alla lokförare ska kunna övningsköra på dem. Ett forskningsprojekt ska därför ta fram en helt ny körsimulator. Trafikverket har beviljat forskningsanslag till forskningsprojektet ”Testplattform med simulatorer för effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS”. Projektet kommer att ledas av VTI, och ska resultera i den nya ERTMS-körsimulatorn.

– Både vi inom ERTMS-programmet och tågoperatörerna ser det här som ett välkommet stöd i processen med att förbereda järnvägsbranschen på att ta emot ERTMS leveranser. Vi har ett gediget program för att säkerställa att lokförarna och fjärrtågklarerarna som är närmast inblandade i den dagliga tågföringen har tillräcklig kunskap och kompetens för att arbeta i det nya systemet, och simulatorn är en viktig pusselbit, säger Helena Tilander, utbildningsansvarig på ERTMS-programmet.

Projektet avser att klargöra hur utvecklingen av en digital testbana i simulatormiljö kan bemöta såväl trafikledningens som lokförarnas utmaning vid driftsättningar av ERTMS. Studien avser att förbättra kunskapen om nyttan med simulatorbaserad utbildning för förare och trafikledning.