Alstom installerar ERTMS i luften i Wuppertal

Wuppertal monorail var det första som skapades i världen år 1900. Det är en 13,3 kilometer lång dubbelspårslinje elektrifierad vid 0,6 kV med järnvägskontakt och upphängd på en metallviadukt 8 till 12 meter högt. Tåget ger service åt 20 stationer med en maximal hastighet på 60 km / h och transporterar 83 000 passagerare varje dag. Foto: Creative Commons licence, kredit, Guido Mengelberg

ERTMS kan även fungera "i luften" och för stadstrafik. Den 4 september 2019 installerade Alstom en ny version av koncernens ERTMS Atlas 3-system på Wuppertals monorail i Ruhrområdet, längs den så kallade Schwebebahn-linjen.

Alstom har utrustat hela sträckan samt 31 nya fordon, liksom den gamla "Imperial Wagon" med ETCS, (European Train Control System) den europeiska standarden för tågkontrollsystem.

Tredje nyhet. Det är för första gången Alstom implementerar ett signal- och tågkontrollsystem i Tyskland. Detta är också första gången en version av ERTMS tillämpas på en stadstrafiklinje. Och det är äntligen första gången en monorail är utrustad med ERTMS.

Järnvägslinjen i Wuppertal är alltså den allra första utbyggnaden av ERTMS Level 3 i världen. För ERTMS Level 3 baseras tågets position enbart av ETCS-utrustning på själva tåget. Alstom har ersatt den traditionella trackside-utrustningen längs rälsen, som till exempel axelräknare, med ett digitalt signalsystem där det ETCS-utrustade fordonet istället kommunicerar sin position direkt till den centrala datorn via radio.