RailRent Nordic lanserar nytt arbetsfordon för järnvägen

Maskinen halverar montagetiden av kontaktledningar. Foto: RailRent Nordic

Jönköpingsföretaget RailRent Nordic lanserar nu ett arbetsfordon som innebär stora tidsvinster både vid nyproduktion och underhåll av järnvägsnätet. Maskinen heter TwoWay Multi och halverar montagetiden av kontaktledningar.

– Förutom stora besparingar i tid och pengar blir dragningen mer exakt, berättar företagets vd Mikael Zagerholm.

Montering och underhåll av kontaktledningar är ett både tidskrävande och kostsamt arbete. På branschmässan Elmia Nordic Rail i Jönköping premiärvisar RailRent Nordic en maskin som kan underlätta och modernisera arbetet för den nordiska järnvägsmarknaden.

Tvåvägsfordonet TwoWay Multi är en maskin som har utvecklats för modernt, rationellt och kvalitetssäkrat montage av kontaktledningar. Dessutom kan fordonet användas vid allt annat servicearbete som exempelvis broinspektioner, snöröjning och banunderhåll.

– När det gäller kontaktledningar har vi gjort jämförelser med den teknik som används idag i Norden och de visar att montagetiden halveras om man använder TwoWay Multi, säger Mikael Zagerholm, vd på Railrent Nordic.

– Andra fördelar är att fordonet kräver färre antal personal och vi har också adderat en teknik som gör att all dragning sker med exakthet, förklarar Mikael Zagerholm.

TwoWay Multi är byggd hos italienska SVI som är en av branschens största på underhållsfordon. SVI är känt för sin stora erfarenhet och förmåga att bygga maskiner med hög tillförlitlighet.

– Vi har valt partner och leverantörer utan kompromisser. Fordonsvalet föll på en Scania, kranarna är från Fassi och uppgiften att bygga ihop alla tekniker till en maskin gick till SVI. Initialt har vi byggt två kompletta maskiner som vi har för avsikt att hyra ut inom Norden. Vi har redan haft kontakt med myndigheter och företag som visat intresse för TwoWay Multi.

Under 2020 kommer Railrent lansera en hel rad med maskiner för järnvägsunderhåll. Möt oss i entrén till Nordic Rail 2019 i oktober.

www.railrent.se

 

Kontakta oss:

info@railrent.se

Mikael Zagerholm 070-7577377