Solljus styr järnvägssignaler och belysning

Initiativtagarna anser att energin som produceras med dessa samhällsägda solparker, kan en dag ge cirka 10 procent av den kraft som behövs för att kunna bedriva järnvägsnätet och dessutom kan detta ske utan subventioner. Foto: Riding Sunbeams

Brittiska Riding Sunbeams Ltd har installerat en soltestenhet på 30 kWp med cirka 100 solpaneler nära Aldershot. Anläggningen levererar elektricitet till signalering och belysning längs tågoperatören Network Rail's Wessex Line.

Detta gör det också möjligt att samla in data för att bedöma hur stora och hur många solpaneler det behövs för drift av tågtrafik.

Riding Sunbeams Ltd är ursprungligen ett socialt företag som grundades av välgörenhets- och miljö organisationer samt energiföreningen Community Energy South.

Pilotprojektet finansieras av avdelningen för transport hos myndigheten InnovateUK.

- Detta är ett oerhört spännande projekt och öppnar möjligheter att använda förnybar energiteknik på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt, säger Colin McNaught, projektledare på företaget Ricardo.

Riding Sunbeams hoppas kunna bygga ett fullskaligt "samhälleligt ägt" solenergiföretag i slutet av 2020.

- Därigenom kan vi befria järnvägen från fossila bränslen och sänka driftskostnaderna och gynna lokala samhällen samtidigt som vi skapar gynnsammare förutsättningar för hanteringen av klimatkrisen, anser direktör Leo Murray.

Stuart Kistruck, chef för Route Asset Management för Network Rail:s järnvägslinje i Wessex , förklarade att det finns planer på att utvidga tekniken över hela nätverket om pilotprojektet skulle bli framgångsrikt.