Nederländska Fugro skapar digital tvilling av Banedanmarks järnvägsnät

Lidar är ett optiskt mätinstrument som mäter funktioner hos reflekterat ljus för att hitta avstånd och/eller andra funktioner av ett avlägset föremål. Exempel på vardagliga applikationer är optiska avståndsmätare i byggindustri, byggnation av infrastruktur och trafikhastighetsövervakning. Foto: XYHT

Inom ramen av ett fyraårigt ramavtal har det nederländska infrastrukturföretaget Fugro tilldelats uppdrag att producera digitala, så kallade Lidardata-analyser av järnvägsinfrastruktur med leverantörens skanningssystem Rila.

Rila kommer också att användas för att samla lidardata och bilder av banan och omgivningen för att skapa en mycket noggrann och informationsrik modell av Danmarks järnvägsinfrastruktur.

Denna "digitala tvilling" gör det möjligt för Banedanmark att upptäcka alla objekt som kan tänkas stå i konflikt med järnvägsinfrastrukturens godkännandeprofil och göra det möjligt för infrastrukturförvaltaren att utföra kartläggning av olika godkännanden.

För vetenskapliga undersökningar bör göra det möjligt att göra avståndsmätningar och koncentrationer av till exempel aerosoler eller gaser, exempelvis ozon. Ordet är bildat som ett teleskopord från ”lätt” och ”radar”.

Datainsamlingen startar under hösten 2019 och följs av en fullständig nätverksinsamling från och med 2020. De insamlade datasatserna kommer att importeras till Banedanmarks befintliga programvara och göras tillgängliga via Fugros webbaserade Rila-portal.

Fugro säger att portalen tillhandahåller en enda plats med sanningsdatasats från vilken användare kan se och ladda ner, inspektera och analysera tillgångar. Användaren kan också dela och utvinna viktig information betydligt snabbare än tidigare från tillgångsdata.

Uppgifterna kommer att gynna en mängd aktiviteter inklusive spårunderhåll, kapitalförvaltning, landskapsarkitektur och detaljerad design av konstruktions- och signalavdelningar.

Tidigare använde Banedanmark traditionella metoder för samling av lidardata via en mobil plattform. Det nya tillvägagångssättet kommer dock att dramatiskt minska behovet av inspektörer på plats och påskynda datafångstprocessen.

Fugro utför redan liknande arbete för brittiska Network Rail.

- Med 190 miljoner passagerare och 3000 tåg som passerar genom Danmark är säkerheten en viktig faktor. Uppgifterna som Fugro levererar kommer att göra det möjligt för våra team att övervaka strukturmätaren och förbättra prognoser för underhåll av infrastrukturen, säger Charlotte Lomholt, projektledare på Banedanmark.