Träffa MTR Tech på UITP – världens största kollektivtrafikmässa

I början av juni hölls världens största kollektivtrafikevent, UITP Global Public Transport Summit, i Stockholm. På plats fanns bland annat MTR Techs VD Erika Enestad och affärsutvecklingschef Gustav Sjöberg för att träffa potentiella kunder och prata om vad MTR Tech kan erbjuda.

 

MTR fanns med som partner, utställare och talare i det officiella seminarieprogrammet. Därtill arrangerade MTR miniseminarier i sin monter och hade förstås flertalet representanter på plats, bland annat Erika Enestad, VD på MTR Tech.

 

–  Att Stockholm i år fick vara värd för världens största kollektivtrafikmässa var förstås väldigt kul. För oss på MTR Tech var det också en möjlighet att träffa mässbesökare och potentiella kunder och prata om vår kompetens och hur MTR Tech bidrar till MTR:s verksamhet i stort. Det var också en möjlighet för oss att diskutera vårt erbjudande med både nya och befintliga kunder, säger Erika.

 

På MTR Tech är kompetensbredden stor och man har stora möjligheter att göra helhetsunderhåll i egen regi. Erika lyfter fram att man är duktiga på både komponentunderhåll såväl som trafiknära fordonsunderhåll och tyngre fordonsarbeten som exempelvis ombyggnationer.

 

Erika Enestad höll under mässan också ett föredrag om arbetet med att introducera nya tåg utifrån ett operatörsperspektiv och specifikt berätta om arbetet med tunnelbanans nya C30-fordon.

 

–  Vårt arbete är komplext och samverkan mellan olika parter är avgörande för att utfasning av gamla tåg och introduktion av nya ska lyckas. Vår styrka är helhetsperspektivet och ett fokus på resenärsnytta och driftsäkerhet. Vi har en stor förståelse för samspelet mellan trafikdrift och underhåll, men också en tät dialog med både kunder och leverantörer. Det är faktorer som vi tror är viktiga för en så smidig och driftsäker introduktion av C30 som möjligt.

 

Under mässan anordnades det också ett besök i den nyöppnade Norsborgsdepån som är byggt för just C30. Gustav Sjöberg, som är affärsutvecklingschef på MTR Tech, tycker att besöket blev lyckat.

 

–  Det var förstås spännande för oss att kunna visa upp en helt nybyggd depå som Norsborgsdepån i samband med UITP. Det var ett bra tillfälle för oss att visa upp oss och hur vi arbetar med att introducera nya fordon och arbetet med att driftsätta en ny depå.

 

Bortom UITP

 

UITP är över för den här gången och var sammantaget lyckat för MTR med flertalet semininarier, verksamhetsbesök och samtalstillfällen.

 

– Det var en bra möjlighet för oss att kommunicera vårt erbjudande och träffa potentiella kunder och framförallt att visa upp vår verksamhet. Men nu gäller det att blicka framåt och vår ambitionsnivå ligger fortsatt högt. Med en stor kompetensbredd och kapacitet att utföra stora delar av underhållet i egen regi har vi på MTR Tech ett helhetsperspektiv som jag tror är unikt bland underhållsbolag. Det vill vi kunna erbjuda andra aktörer i branschen, säger Gustav.

 

Med en teknisk kompetens som gör det möjligt att ta ett helhetsansvar i uppdragen och ett fokus på resenärsnytta har MTR Tech både ambitioner och kunskap att ta sig nya uppdrag.

Hör av dig till Erika Enestad eller Gustav Sjöberg om du är intresserad av att höra vad MTR Tech har att erbjuda i form av komponentunderhåll, trafiknära fordonsunderhåll, tyngre fordonsarbeten och ombyggnationer eller besök oss på mtrnordic.se/tech