ERTMS World Congress igång

Nu har 2012 års internationella ERTMS-konferens inletts. Konferensen sker i år på Stockholmsmässan.

ERTMS (European rail traffic management system) är ett projekt för trafikstyrning som pågår i Europa, och består av två delar:

- ETCS (European Train Control System) - en gemensam standard för ombordutrustningen, som underlättar tågrörelser över nationsgränser samt främjar säkerheten. I nuläget finns det mer än 20 olika trafikstyrningssystem inom EU, och tåg som ska färdas över nationsgränser måste ibland utrustas med dubbla ombordsystem.

- GSM-R, är det nya, digitala, trådlösa kommunikationssystem som redan har tagits i bruk på över 6000 mil europeisk järnväg. GSM-R används för kommunikation och styrning mellan tåg och driftledningscentraler.

Konferensens huvudtema är ”ERTMS-Global Dimensions”, vilket betyder att tonvikten på diskussionerna kommer att ligga på införandet av ERTMS, ETCS eller GSM-R i olika delar av världen. Parallellt med konferensen hålls en utställning där såväl beställare som producenter av ERTMS-utrustning presenterar sina verksamheter.