ERTMS i drift på Västerdalsbanan

Foto: Trafikverket

Det första automatiska tågsignalsystemet för lågtrafikerade regionbanor inom ERTMS har tagits i drift på Västerdalsbanan. Genom systemet, som är levererat av Bombardier, får banoperatörer möjlighet till bland annat automatisk tågövervakning dygnet runt. Systemet möter de nya kraven från International Union of Railways (UIC) avseende lågtrafikerade banor och är ett pilotprojekt inom ett ramavtal med Trafikverket. Genom tekniken har banan kunnat uppgraderas från manuell till automatisk tågledning, vilket ger ett alternativ för linjer som annars skulle ha behövt behålla manuell ledning eller ställas om till traditionell fjärrstyrd tågledning.

Det nya systemet förenar ERTMS standard för ombordbaserad automatisk tågledning (ATP) med ett radiobaserat linjesystem. Därmed minimeras behovet av utrustning längs linjen.

– Detta är ett stort steg framåt för Bombardier då Västerdalsbanan är den första i världen som tas i drift med ERTMS-teknik avsedd för regionbanor, säger Peter Cedervall, vd för Rail Control Solutions på Bombardier Transportation.