ERTMS-avtal undertecknat

Ett steg framåt har tagits för att underlätta införandet av ERTMS genom att ett samförståndsavtal undertecknats av EU-kommissionen och järnvägssektorn. Avtalet undertecknades i Köpenhamn häromdagen under ett evenemang som anordnades av det danska ordförandeskapet i EU.

De undertecknande parterna var EU-kommissionen, European Railway Agency, järnvägsorganisationer som CER, UIC, UNIFE, ERFA samt GSM-R Industry Group.

Det nya avtalet, som bygger på ett tidigare samförståndsavtal undertecknat 2008, erkänner ERTMS som ”global standard” och understryker vikten att behålla gemensamma specifikationer/standarder.

Avtalet uppmanar också medlemsländerna att vidta ”kraftfulla politiska åtgärder” för att uppgradera befintliga ETCS-installationer så att de uppfyller driftskompatibla standarder.  Ordvalet speglar möjligtvis Tysklands motstånd att uppgradera ETCS-installationer på sin del av flera europeiska transportkorridorer enligt den överenskomna tidplanen.