BIM-teknik möjliggör prefabricerat brobyggande

BIM-modell av spårbro i Tomteboda. Teklamodellen har använts av flera projektparter som av ståltillverkaren Ruuki och betongtillverkaren Ergon. Även Skanska har använt programvaran Tekla BIMsight för att kunna ta del av modellen i produktionsplaneringen.Bild: Tekla

WSP Bro & Vattenbyggnad har på uppdrag av Trafikverket projekterat två nya järnvägsbroar längs med Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Broarna är projekterade i Tekla Structures - en effektiv programvara för prefabprojektering. Tomteboda spårbroar är två samverkansbroar i stål och betong, med anslutande ramper och stödkonstruktioner som byggs på varsin sida om redan befintliga broar över spårområdet.

Tomtebodabroarnas konstruktion är minst sagt komplicerad. Överbyggnaden består av slutna helsvetsade stållådor med inte mindre än 377 stycken ovanpåliggande, prefabricerade broelement och därtill sju plattor platsgjuten betong, som alla har utformats och modelleras i 3D. Broarna har en total brolängd på 465 respektive 450 meter i 11 respektive 12 spann med spännvidder på 25 till 36 meter per spann. Konstruktionen karaktäriseras av hög komplexitet i och med att tågtrafiken är i gång stora delar utav dygnet vilket inskränker produktionen men också konstruktionsdelarnas utbredning. Detta gör att broarna kommer att monteras ihop vid sidan av spårområdet för att därefter lanseras ut över brostöden.

Det extremt stora antalet stål- och betongelement, spårlinjens varierande svängradie, konstruktionens överhöjning och lutning samt samordningen mellan armering och studs i underliggande stållåda hade inte varit möjligt att skapa utan egendesignade komponenter ”Custom Components”. Betongelementen skapades med hjälp av Tekla-komponenten ”Beam extruder” samt deras egendesignade komponenter för bland annat armering, ytavlopp och kontaktledningsfundament. Utöver detta har de egendesignade komponenterna för stålkonstruktionen också använts för kontroll av 3D-elementen i modellen.