Punktlighetsapp för tågresenärer i England

Foto: Mattbuck/Wikimedia Commons

En punktlighetsapp för smarta telefoner, läsplattor och datorer kommer att finnas tillgänglig för tågresenärer i England. Appen ”My journey” är resultatet av ett samarbete inom järnvägsindustrin i Storbirtannien och presenterades nyligen på en konferens.

Appen beräknar hur ofta ett tåg kommit i tid flera månader tillbaka i tiden. Förhoppningen är att appen ska hjälpa tågresenärer att fatta mer informerade beslut om vilket tåg de ska ta och på vilken sträcka. Till exempel kan man se hur ofta, mätt i procent, ett visst tåg kommit för sent den senaste veckan, månaden eller året och hur ofta tåget varit mer än 15 minuter för sent.

Appen kommer att lanseras i april 2016.