”ERTMS – en järnvägs-investering utan nytta”

Bane Nors införande av ERTMS har stött på problem. Foto: Trafikverket

Det nya gemensamma signalsystemet i Europa, ERTMS, är tänkt att skapa enhetlighet och göra det lättare att köra tåg över gränserna i EU:s medlemsländer. Men för majoriteten av fordonen hos Svensk Kollektivtrafiks medlemmar blir det en investering utan någon som helst nytta. Vissa fordon hinner till och med skrotas innan nyttan uppkommer. Det framgår i Svensk Kollektivtrafiks yttrande till Trafikverket angående remissen ”Förslag till införandeplan för ERTMS”.

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för alla länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka också är organisationens medlemmar. Årligen görs mer än 1,4 miljarder resor i våra medlemmars trafik vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik och 62% av landets persontågstrafik. Järnvägstrafiken är avreglerad men samtidigt europeiserad. För att tåg ska kunna trafikera genom hela Europa och det ska fungera behövs gemensamma regler och system. ERTMS är ett delmoment bland många andra för att uppnå detta. Dock är det en väldigt liten del av tågtrafiken i Sverige idag som är europeisk, inget talar för att ett land i Europas nordliga utposter skulle heller i framtiden mer än marginellt få utökad internationell tågtrafik. Tidigare lösningar har inneburit att de få tåg som haft behovet av detta anpassats för de land de ska trafikera. ERTMS innebär istället att alla tåg tvingas anpassa och byta system för att möjligheten ska finnas för dessa få tåg som har behovet. Genom avregleringen blev splittrad på många olika aktörer, men det är fortfarande ett och samma system i grunden, ett gemensamt signalsystem och en gemensam räls som alla behöver förhålla sig till. Nuvarande infrastruktur är i behov av upprustning och mer kapacitet behövs för att efterfrågan på trafik ska kunna täckas. Svensk Kollektivtrafik är positiv till den grundläggande tanken med ERTMS, ett enhetligt och gemensamt signalsystem i Europa för att sänka kostnaderna och att det ska bli lättare att köra tåg över gränserna mellan EU:s medlemsländer. Men tyvärr har resultatet blivit ökade kostnader, stora trafikproblem och nya gränser. Gränser som beror på att olika versioner av ERTMS, banor med och utan det nya signalsystemet och att olika leverantörers system inte är kompatibla och därför inte fungerar tillsammans. ERTMS ger heller ingen nytta till resenärerna, de som upphandlar tågtrafik, bl.a. de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, tågföretagen eller fordonsägarna. Utan det är ett systemskifte där en teknisk lösning byts mot en annan.