Nederländska tåg kör snart bara på vindkraft

Nederländskt eltåg VIRM6 i Amsterdams Centraal. Foto: Maurits90/Wikipedia Commons

Om några år kommer nederländska järnvägsnätet operera helt på havsbaserad vindkraft. Enligt ett nytt avtal som undertecknats av energikoncernen Eneco och energikooperativet VIVENS inleds tågtrafiken uteslutande med förnybar energi 2018. Andra fördragspartner är samriskföretagen Nederländernas järnvägar (NS), Veolia, Arriva, Connexxion och ett ytterligare fraktföretag.

Nederländska pendlare kan snart resa på ett av de mest miljövänliga järnvägsnäten i Europa.

El från vindkraftverk utgör redan idag nästan hälften av dragkraften längs företaget ProRails knappt 3 000 kilometer långa bannät. Dess totalförbrukning uppgår till omkring 1,4 terawattimmar per år. Om ett par år kommer andelen av vindkraft inom bannätet att stiga till 100 procent år 2018.

Enligt Michel Kerkhof, manager på Eneco, har affären även potential att revolutionera upphandlingar och utnyttjandet av förnybar energi inom järnvägssektorn och andra huvudnäringar.

- Det som gör avtalet och ramarna för samarbetet så unikt är att en hel sektor sänker gemensamt dess koldioxidavtryck och blir därmed ett föredöme för andra sektorer, säger Kerkhof.

Enligt honom orsakar trafiken i sin helhet cirka 20 procent av koldioxidutsläpp i Nederländerna.

- Det blir allt viktigare att resandet sker utan att miljön belastas med koldioxid och skadliga partiklar. Vårt samarbetsavtal erbjuder alla nederländska medborgare möjlighet att göra klimatneutrala resor, oavsett distanser, understryker Kerkhof.

Enligt villkoren i uppgörelsen kommer hälften av NS-flottans eltåg redan i år att färdas på grön energi och andelen stiger till 70 procent året därpå. År 2017 är det meningen att man kommer fram till 90 procent, innan målet 100 procent uppnås 2018.

Eneco kommer att leverera 1,4 terawattimmar el för järnvägen, en mängd som motsvarar vad som normalt förbrukas av alla hushåll i Amsterdam. Elen alstras av vindkraftverk, av vilka hälften är belägna i Nederländerna och resten i Belgien och Skandinavien. Efter 2018, måste dock hälften av efterfrågan på el levereras av andra utländska källor.