ERTMS-signaler byggs ut i hela Danmark

Befintliga signaler längs spåret. Foto: Tao Lytzen/Banedanmark

Danmark blir först i världen med att införa ett enhetligt, landstäckande signalsystem anpassat till den europeiska standarden ERTMS. ERMTS är som järnvägsstandard inte längre bara en europeisk angelägenhet, utan införs i flera länder utanför Europa, exempelvis i Australien. Vissa förutspår att ERTMS kommer att bli världsstandard.

Som Järnvägsnyheter.se skrev i förra veckan har kontrakt undertecknats mellan Banedanmark och Thales-BBR respektive Alstom, de två företag som ska leverera signalerna till hela det danska fjärrnätet.  

 - Banedanmarks val av signalleverantörer för fjärrbanorna utgör ett viktigt steg mot en modern järnväg i Danmark. Utbytet av föråldrade signalerna kommer att leda till färre sena tåg, högre hastighet och kortare restid för resenärerna. Samtidigt banar det väg för elektrifiering av järnvägen som har hög prioritet under de kommande åren, säger den danska transportministern Henrik Dam Kristensen.

Huvudpoängen med ERTMS är att det möjliggör gränsöverskridande tågtrafik.