Första norsk – italienska tunnelkontraktet signerat

Kontraktet, vars värde uppgår till cirka 1,2 miljarder NOK undertecknades av Gunnar Løvås, Järnbaneverkets vice generaldirektör (t.v), Mr. Duccio Astaldi, Condottas styrelseordförande (mitten) och Erik Smith, projektdirektör för Follobaneprojektet. Foto: Jernbaneverket/Heiko Junge

Norska Järnbaneverket och "Società Italiana per Condotte d ' Acqua S.p.a" (Condotte) har undertecknat ett avtal om byggandet av Follobanan, som är Norges största infrastrukturprojekt.

Kontraktet, som omfattar tunneldrivning utan sprickbildning, är ett av fem olika kontrakt, så kallade EPC-avtal i detta megaprojekt.

Kontraktet, vars värde uppgår till cirka 1,2 miljarder NOK undertecknades av Condottes styrelseordförande Duccio Astaldi, Järnbaneverkets biträdande direktör Gunnar Løvås och projektledaren Erik Smith.

- Detta är vårt första kontrakt i Skandinavien och jag är stolt över att norska Järnbaneverket har valt vårt företag. Vårt mål att utföra uppdraget på absolut bästa sätt. Vi vill inte svika den som har visat så stort förtroende för oss, säger ordföranden Duccio Astaldi.

Företag från hela Europa och från Asien, som är redan kvalificerade, har erbjudits underleveranskontrakt till Follobaneprojektet. Det huvudsakliga arbetet är uppdelat i 5 EPC- kontrakt: EPC Oslo S, EPC, EPC TBM, D & B, EPC räls och signaler.

Mycket av det förberedande arbetet, inklusive tillfartsvägar till byggarbetsplatser, byggandet av två åtkomsttunnlar och mer, är nästan klara och kommer att slutföras under de närmaste månaderna.

Källa: Jernbaneverket i Norge