Kabelstölder kostar miljoner för danska DSB

Ett järnvägsbolags kopparförråd med begärlig vara. Foto: Wikipedia Common, Credit: H.Huisman

Stölder av kopparkabel har inte bara gjort livet besvärligt för tusentals danska tågresenärer.DSB och dess finansavdelning har också börjat märka av de extraordinära kostnaderna. Enbart under januari i år stals det koppar på danska järnvägsnätet för cirka 4,6 miljoner danska kronor, skrev bolaget nyligen i ett pressmeddelande.

När signalerna och annan teknik har slutat att fungera har DSB tvingats att hyra bussar för att kunna transportera passagerare vidare till varierande resmål. Bara dessa utlägg gick på cirka 1,6 miljoner danska kronor under förra månaden.

Dessutom orsakades en förlust på cirka tre miljoner kronor, eftersom folk helt enkelt hade förlorat förtroendet till tågresor, efter flera störningar i trafiken.

Dessutom har många pendlare krävt ersättning i form av restidsgaranti. Det är framför allt sträckan längs Köge bukt, där tjuvarna slog till tjugo gånger. Resultatet blev att punktligheten där sjönk till 93,4 procent. Ett dåligt resultat med tanke på att målet är 97,5 procent, underströk DSB.

 Ärendet ligger hos polisen och DSB väntar angeläget på att de ansvariga för stölderna blir arresterade så snabbt som möjligt och att ett åtal med påföljande skadeståndskrav kan väckas med anledning av förlusten.

Även i Sverige har höjda metallpriser gjort att kopparstölderna på svenska järnvägsanläggningen har ökat. Förra året händer det 232 gånger. Dessa stölder är inte bara sabotage, säger Trafiverket, utan livsfarligt för såväl den som stjäl som för människor i närheten. Samtidigt drabbas resenärer och köpare av transporter.

Avklippta och stulna kopparkablar orsakar stora avbrott i järnvägstrafiken med förseningar och inställda tåg som följd. Kabelstölderna medför också en stor risk för allvarliga elolyckor.

Delar av järnvägsanläggningen kan bli strömförande när kablar eller jordförbindelser klipps av. De som stjäl koppar riskerar inte bara sina egna liv utan utsätter även andra för livsfara. Det blir en farlig arbetsplats för dem som ska reparera järnvägen efter stölderna.

De som stjäl kopparen kapar eller eldar kablar i kabelkanalerna vilket resulterar i stora långvariga störningar. I jakten på koppar händer det ibland att en annan typ av kabel utan koppar kapas, vilket också leder till störningar.

 Trafikverkets och DSBs ledning kanske borde tala med sina norska kollegor för att hitta en lösning. Norska Jerbaneverket tycks förmodligen ha hittat en metod att förhindra de många stölder av dyra kopparledningar, som Norges järnvägsnät har drabbats av under ett antal år.

Aluminium är nu godkänt för användning längs rälsen. Nu installeras det nya norska kablar med aluminiuminlägg som ingen bry sig om att stjäla, eftersom materialet är så billigt

Källa: Jyllandsposten