Alstom levererar ERTMS-system till Belgien

Foto: Alstom

Alstom har tecknat ett kontrakt värt 70 miljoner euro att leverera Atlas 200 signalutrustning till den belgiska operatören SNCB-NMBS för 449 tåg i kommersiell drift. Leverans kommer att påbörjas under 2016.

Kontraktet omfattar konstruktion, tillverkning, tester och godkännande av utrustning för fem olika typer av tåg, samt leverans och underhåll av signalsystemen under en tioårsperiod. Utrustningen kommer att monteras på tågen av SNCB-NMBS. Den Atlas 200 ERTMS nivå 2-lösning som valts uppfyller senaste tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.