Bombardier levererar ERTMS till Norge

Foto: Ulflarsen

Bombardier Transportation har en nyckelroll i ett omfattande projekt för att implementera Norges European Rail Traffic Management System (ERTMS), nivå 2. Den första implementeringen kommer att genomföras av Bombardier på Østfoldbanen Østre-linjen.

Detta är ett viktig test inför programmet som syftar till att ersätta Norges nuvarande, föråldrade signalsystem med ett modernt system enligt den gemensamma europeiska standarden.

När sträckan mellan Ski och Sarpsborg i sydöstra Norge väl är i full drift kommer den att täcka 80 kilometer, sju stationer och 16 järnvägsövergångar. En strategi för vidare implementering av ERTMS kommer sannolikt ingå i Norges nationella transportplan för 2014 till 2023.

Bombardier har omfattande ramavtal på plats för att rulla ut både mark- och ombord-lösningar i Sverige och ombordteknologi i Norge. Till milstolparna hör implementeringen av den första nivå 2-utrustade höghastighetssträckan i Sverige, Botniabanan, och världens första implementering av Bombardiers nya regionala ERTMS-applikation som har levererats till Västerdalsbanan i Sverige.

Liksom i Sverige och i Norge implementeras Bombardiers system till ERTMS nivå 2-utrustade linjer i Kina, Korea, Taiwan och Spanien. Bombardier har också levererat den första ERTMS-teknologin till Algeriet och Polen. Projekt i Ungern och Kroatien är också inledda.