Ökat resande med Krösatågen

Foto: Christer Wiik

Resandet med Krösatågen till och från de nya stationsorterna i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg har ökat med 20 procent jämfört med resandet med buss. Störst är ökningen i de norra skånska orterna.

– Resandeökningen ligger i nivå med vad vi räknat med och hoppats på, säger Magnus Andersson, affärsområdeschef tåg på Skånetrafiken.

I Skåne gjordes linjenätet för busstrafiken i hela nordöstra Skåne om i december 2013. Flera busslinjer som gick parallellt med den nya tågtrafiken lades ner. 90 resor per vardag skedde tidigare från de landsbygdshållplatser där det inte längre finns någon linjelagd kollektivtrafik. Men resandet i de tre skånska stationsorterna har ökat med 270 resor per vardag, så nettoeffekten är en ökning med 180 resor – eller 20 procent. 

Resandeökningen är störst ju längre norrut i Skåne man kommer och störst är ökningen i Killeberg. Där har antalet resor mer än fördubblats och ökat från 52 till 110. Tågen ger snabbare resor, vilket i sig brukar räknas som ett incitament för att ta sig till en tågstation för att resa vidare.

– Det känns verkligen glädjande att den nya tågtrafiken fått en sådan smakstart och vi ser framför oss ytterligare tillväxt, säger Magnus Andersson.