ERTMS på Södra stambanan 2017-2021

ERTMS utreds ytterligare. Foto: Trafikverket

Trafikverket har beslutat att införa det nya signalsystemet ERTMS på Södra stambanan 2017-2021. En genomförandeplan har gått ut på remiss. Svaren kommer att sammanställas och publiceras i augusti.

En genomförandeplan för ERTMS har gått ut på remiss till fordonsägare, tågoperatörer, Transportstyrelsen och företag som köper transporttjänster på järnväg. Även Trafikverket internt är remissinstans.

Svaren kommer att sammanställas och publiceras på Trafikverkets externa webb i augusti. Samtidigt kommer alla som svarat få direkt återkoppling via brev.