Bombardier får ny order på ERTMS i Polen

Bombardier Rail Control Solutions har fått en beställning på ett ERTMS-system till järnvägslinjen Legnica-Wroclaw-Opole i den så kallade E30-korridoren i Polen. Detta är den andra order som Bombardier mottagit i Polen hittills i år och den tredje avseende ERTMS nivå 2.

Projektet syftar bland annat till att möjliggöra interoperabilitet, det vill säga att även tågoperatörer från andra länder ska kunna trafikera linjen, och beställningen är värd motsvarande 8 miljoner euro. Installationen kommer att ske under 26 månader och knyter an till sektionen Legnica-Wegliniec-Bielawa-Dolna i E30-korridoren där Bombardier är i färd med att leverera den första installationen av ERTMS nivå 2. I januari 2013 mottog Bombardier en order värd motsvarande 53 miljoner euro avseende ERTMS för sträckan Warszawa-Gdynia i den så kallade E65-korridoren.

Under det gångna året har Bombardier Rail Control Solutions slutlevererat projekt i bland annat Sverige (Ådalsbanan, Kiruna nya järnväg och BanaVäg i Väst), Ryssland (där Bombardiers joint venture under 2012 driftsatte en installation vid den tvåhundrade stationen) och Kina (tunnelbanelinje i Tianjin). En stororder värd motsvarande 71 miljoner euro erhölls i Malaysia avseende signalsystem för en ny pendeltågslinje i Kuala Lumpur.