Expandium tillkännager samarbete med ERTMS Solutions

Foto: Markus Gigler

Expandium, leverantör av övervakningsstsem för järnvägens telekommunikationslösningar, och ERTMS Solutions, ett ERTMS-mjukvaru och konsultbolag, tillkännagav nyligen ett nytt partnerskap och strategisk allians.

QATS är Expandiums ”allt-i-ett” verktyg för övervakning och felsökning som erbjuder många funktioner baserade på telekommunikation och infrastruktur. Genom detta partnerskap med ERTMS Solutions kommer QATS Railway kunna korrelera och viss värdefull information från nätverkets infrastruktur med tågets utrustning ombord.

ErtmsCamCorder ERTMS-lösning genererar 30 procent fler tester per timme och ger 90 procent högre effektivitet, visar analyser av fullskaletester.

Genom att integrera ErtmsCamCorder med QATS Railways lösning kommer de båda systemen att tillsammans vesäntligt öka informationsflödet både för händelser ombord och för markbaserad information.