MTR Tech – underhållsbolaget med fokus på resenärsnytta

Bild: MTR Tech.

MTR Tech är underhållsbolaget som på 9 år har tredubblat sträckan mellan stoppande fel på sina fordon till en sträcka på 3,5 miljoner kilometer. Det motsvarar sträckan tur och retur till månen 4,5 gånger. Bakom det ligger en hel del analys, utvärdering och hårt arbete, men framförallt ett fokus på resenärsnyttan.

MTR Tech ingår i MTR Nordic Group som driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, samt utmanaren MTR Express med sina snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. MTR har ambitiösa expansionsplaner i Norden. MTR Tech är en viktig del i tillväxtstrategin, både som leverantör till MTR inom nya uppdrag kring tågdrift och fordonsunderhåll, och genom egna affärer inom fordons- och komponentunderhåll.

MTR Techs kärnverksamhet har sedan 2009 varit underhållet av Stockholms tunnelbana, Sveriges största fordonsunderhållsuppdrag. Det omfattande uppdraget har gett MTR Tech erfarenheter få andra underhållsbolag har vad gäller fordonsunderhåll, komponentunderhåll och driftsäkerhet. Med detta i bagaget har man nu ambitionen att erbjuda sina tjänster även till andra aktörer i järnvägsbranschen.

Resenärsnytta i fokus

Gustav Sjöberg, affärsutvecklingschef, menar att MTR Tech har en stor förståelse för samspelet mellan underhåll och trafikdrift och han ser underhållet i ett större perspektiv där resenärsnyttan är i fokus.

- Att ha resenärsnyttan i fokus innebär att vi ständigt jobbar för en bättre driftsäkerhet. Vi följer upp och utvärderar alla fel som orsakar störningar i trafiken och därmed påverkar resenärerna.

MTR Tech använder en metod hämtad från MTR Corporation i Hongkong för att mäta och analysera hur fordonen fungerar i trafik och vad som orsakar produktionsbortfall. Metoden går ut på att bryta ned driftsäkerhetskrav till fordonets alla system. Det skapar en stor detaljkännedom om fordonens system och ofta förekommande fel.

- Upptäcker vi att det finns systematik, att samma fel sker upprepade gånger utvärderar vi lösningar som är hållbara över tid. Driftsäkerheten har förbättrats oerhört sedan 2009, säger Gustav Sjöberg.

Exempel på sådana förbättringar som MTR Tech har gjort på tunnelbanans C20-fordon är ombyggnader av dörrsystemet, nya styrkort till värme och ventilation, införande av huvudsäkring, ombyggnad av övergångsbryggor, vilket sparade 90 miljoner åt kunden, och senast byte av batterier. Förbättringarna har säkrat eller förlängt livslängden på fordonen och ökat driftsäkerheten.

- C20 har haft stora problem med driftsäkerheten i batterierna och därför har vi nu bytt ut dem. Driftsäkerheten blir bättre och batterierna kommer att fungera hela fordonets livslängd. Det är en långsiktig vinst för både oss och vår kund, Trafikförvaltningen, säger Gustav Sjöberg.

Tydliga mål, analyser och mätningar för att uppnå långsiktiga resultat är återkommande. En del i det är att hela tiden återkomma till, utvärdera och uppdatera underhållsplanen.

Delfinansierar ombyggnadsprojekt

MTR Tech har en vilja att inte bara vara ett underhållsbolag utan också en långsiktig partner. Istället för att bara förhålla sig till avtalslängd tar MTR Tech ett ansvar för fordonens hela livslängd. Alla eventuella ombyggnationer och driftsäkerhetsförbättringar är MTR Tech därför med och delfinansierar. För MTR Tech innebär det en möjlighet att ta ett större åtagande och en utökad affär. För kunden, Trafikförvaltningen, innebär det en vinst i form av säkrad och förlängd livslängd och en lägre risk.

- I samverkan med vår kund, Trafikförvaltningen, har vi kommit långt vad gäller fordonens skick och status. Från början var en månadsleverans på x antal tåg det enda som fanns avtalat, nu är vårt åtagande betydligt större, säger Gustav Sjöberg.

Ett sådant åtagande är midlife-uppgraderingen av C20-fordonen. Det är en stor affär för MTR Tech som ger erfarenhet och viktiga kunskaper som kommer till nytta även för andra kunder.

Tåg är tåg – skillnaderna är små

- Jag har jobbat med tunnelbanan i många år och ända från början har jag fått höra att tunnelbanan är något annat än ”den riktiga järnvägen”. Men pratar vi om erfarenheter från att skapa en driftsäker trafik för de många resenärerna har tunnelbanan de absolut största resenärsflödena. Till exempel passerar flera resenärer Karlaplan, som inte ens är på top-15-listan över tunnelbanans största stationer, än Göteborgs Central på ett dygn. Det som skiljer mellan en tunnelbanevagn och till exempel ett pendeltåg är huvudtransformator och nätströmriktare. Möjligtvis är komponenter lite större och väger lite mer på pendeltåget. Övrigt är i princip lika, säger Gustav Sjöberg.

Trygghet i den internationella MTR-koncernen

MTR Tech är en del i den internationella MTR-koncernen, med verksamhet i Sverige, Australien, Storbritannien, Hongkong och Kina. Det öppnar för en stor trygghet och kollektiv erfarenhet att ta del av när MTR Tech tar sig an nya uppdrag.