ERTMS håller tidplan och budget

Foto: Trafikverket

ERTMS-projektet håller tidplan och budget, och medför modernisering, digitalisering och standardisering av järnvägen. ERTMS-projektet består av två delar, systemutveckling och utrullning. Trafikverket tilldelas medel av regeringen i nationella planer som kommer vart fjärde år.

Projektet som helhet beräknas kosta drygt 30 miljarder, och den kostnaden har inte ökat utan tvärtom minskat med 3, 5 miljarder mellan 2014 och 2018. Utvecklingen av systemet är ca en tiondel av projektets budget och den har ökat i beräknad kostnad med 0,7 miljarder sedan 2014. Men eftersom de estimerade kostnaderna för utrullningen har minskat med 4,2 miljarder sjunker totalen.

De tre första utrullningsetapperna av totalt fem håller den tidplan som Trafikverket tog fram i samverkan med branschen 2015. De två sista etapperna har regeringen i den senaste nationella planen lagt efter 2029. Signalsystemet behövs för att styra och göra trafiken säker på järnvägen. Många ställverk som lägger växlar i rätt läge och ser till att tågen håller avstånd och rätt hastighet är på väg att passera sin tekniska livslängd. Idag är den siffran 4 procent, men redan år 2025 har mer än 25 procent av ställverken passerat sin livslängd. I och med framflyttningen av införandet så kommer i bästa fall drygt 40 procent av ställverken hinna nå sin tekniska livslängd innan vi byter ut dem. Risken för störningar ökar kraftigt. Brist på reservdelar och kompetens är överhängande. Idag förekommer det att Trafikverkets entreprenörer behöver ringa in 73-åringar för underhållsarbeten, på grund av bristen på kompetens.

När det nya signalsystemet införs minskar antalet ställverk från cirka 750 till 150 stycken. Den nya anläggningen blir dessutom digital och datoriserad. I samband med detta skifte byts gammal teknik ut på marken runt järnvägsspåren. Man får en anläggning som har färre fel, bättre övervakning och ger möjlighet till smartare förebyggande underhåll. Det är lättare att se när något är på väg att gå sönder.

Detta teknikskifte skapar i framtiden också en högre grad av automatisering. Sedan tidigare hjälper signalsystemet till att bromsa om föraren missar det, men framöver kan tåget även accelerera och hålla jämn hastighet. ERTMS skapar ett bättre flöde mellan tågen och färre förseningar. Steget efter det är självkörande tåg. Det är aldrig möjligt med nuvarande system. En annan sak som på sikt blir möjligt med ERTMS är virtuella blocksträckor, som gör att tågen kan köra tätare med bättre kapacitet.

I botten finns en Europeisk vision om gränsöverskridande trafik. EU har också genom en förordning fattat beslut att det nya signalsystemet ska införas i Europa. En av de största barriärerna för gränsöverskridande tågtrafik tas bort. Det finns andra barriärer, men signalsystemet är ett av de mest komplexa.