Danmark tar första järnvägslinjen med ERTMS i drift

Foto: Banedanmark

Banedanmark har just infört det IT-baserade signalsystemet ERTMS på linjen mellan Frederikshavn och Lindholm. Efter en inkörningsperiod med reducerad drift, kommer systemet att ge Nordjylland fler tåg i tid. Det första passagerartaget på den första ERTMS-sträckningen i Danmark mellan Frederikshavn och Lindholm kör nu med det Europeiska säkerhetsstystemet ERTMS. Under två veckorn har järnvägen varit stängd, medan Banedanmark har installerat den senaste tekniska utrustningen och har under tiden har utbildat sin personal. Som första sträcka i Danmark kör tågen nu med det nya digitala signalsystemet, vilket ger Nordjylland fler tåg i tid.

Med systemet mottar föraren i tåget signalen direkt på en skärm via radiosignaler istället för att behöva orientera sig genom de fysiska signalerna längs järnvägen. På kort sikt kommer passagerarna i norra Jutland att uppleva några mindre olägenheter, eftersom Nordjylland järnvägar kör fram till december med en reducerad färdplan. Det borde dock kompenseras av systemet på lång sikt, vilket ger Nordjylland fler tåg i tid när det är fullt implementerad i norra Jylland.

 Efter en mognadsfas, där samspelet mellan system, tåg, personal och passagerare ska testas, rullar systemet ut i övriga Danmark. Enligt Banedanmarks plan skall systemet vara verksamt i hela landet fram till 2030.