Tester av Ertms slutförs i Sverige

Foto: Bombardier

Bombardier Transportation har genomfört världens första tester av den senaste mjukvarulösningen av ERTMS Level 2, Baseline 3 Release 2 i Sverige. Testet av Bombardier Interflo 450-lösningen ägde rum i augusti på Sveriges ERTMS-testspår som en del av förberedelserna för nationell uppgradering som säkerställer ökad hastighet, tillförlitlighet och kapacitet samt integration i Europa.

– Detta är ett viktigt steg mot ERTMS-utrullning i Sverige. Resultaten av dessa test gör att vi är redo för att gå från test till implementering. Den ERTMS-installerade basen visar fyra till sex gånger högre tillförlitlighet än de konventionella systemen som är i drift, säger projektledare Anders Åkeson från Trafikverket.

Testningarna utfördes i nära samarbete med Trafikverket, mellan den 20 och 23 augusti med ett ERTMS Baseline 3-utrustat Bombardier Rc6 testfordon. Sveriges 40 kilometer långa testspår, beläget i södra Sverige, användes för att testa systemet utan att störa befintlig järnvägstrafik.