Bombardier slutförde världens första ERTMS-test i Sverige 

Foto: Bombardier

Bombardier Transportation har genomfört världens första serie av tester av det senaste mjukvaruversionen av European Level Traffic (ERTMS) Level 2-lösningen, känd som Baseline 3 Release 2.

Pilotoperationen av Bombardiers INTERFLO 450-lösning ägde rum redan i augusti på Sveriges ERTMS-testspår som en del av förberedelserna för nationell järnvägsmodernisering, vars syfte är säkerställa högre hastigheter, bättre tillförlitlighet och ökad kapacitet samt närmare integration med Europa.

ERTMS står för European Rail Traffic Management System.

Testerna genomfördes, i nära samarbete med svenska Trafikverket den 20-23 augusti med ett ERTMS Baseline 3-utrustat Bombardier Rc6 testfordon.

Denna viktiga milstolpe i förberedelserna för järnvägsmodernisering i Sverige följer Trafikverkets och Transportstyrelsen officiella godkännande INTERFLO 450-järnvägslösning från år 2017. Sveriges 40 kilometer långa teststräcka B ERTMS, som ligger i södra Sverige, har använts för att testa systemet utan att befintliga järnvägstjänster har blivit påverkade.

- Detta är ett viktigt steg när det gäller realisering av ERTMS i Sverige. Resultaten av dessa tester med Bombardier visar att vi är redo att gå vidare från test till implementering. ERTMS-installerade bas visar fyra till sex gånger högre tillförlitlighet än de konventionella systemen som används idag, säger Projektdirektör Anders Åkeson från Trafikverket.

- För Bombardiers del markerar dessa framgångsrika tester en viktig milstolpe när det gäller att skapa ett ERTMS-aktiverat järnvägsnät i Sverige. Testerna återspeglar vår tekniska kapacitet och vårt engagemang för Trafikverket när det gäller att leverera framtidssäkra, högteknologiska lösningar för järnvägen, tillade Anna Hojer VD för Bombardier Transportation Sweden.

Fakta:

ERTMS består av två delar: radiosystemet GSM-R och ETCS (European Train Control System) som är den utrustning som finns ombord och i marken.

Dagens ATC-system bygger på optiska signaler, det vill säga grönt eller rött ljus, till föraren. Systemet kan också bromsa tåget om det kör för fort.

I Sverige ska Malmbanan byggas ut med start 2021. Sedan följer Södra stambanan med start 2023.

ERTMS ska vara infört i sin helhet i Sverige 2035.

Källa: Trafikverket & Bombardier Transportation