ERTMS-införandet granskas

Staten måste nu ta kostnaderna för ERTMS. Foto: Trafikverket

Vi har inlett möteshösten med en rivstart. Redan den 10 augusti hade vi nederländska NS på besök. Teamet från NS bestod av vd:n Roger van Boxtel, tidigare parlamentariker och minister, och ett antal chefer och experter, bland annat inom underhåll, benchmarking och policy. NS, som i stora drag motsvarar svenska SJ, är sedan många år en renodlad operatör av passagerartrafik, dock med en relativt stabil marknadsdominans. En utmaning även i det nederländska järnvägssystemet är kostnadsbilden för ERTMS och tekniska brister i utrullningen av systemet. Den 16 augusti hade vi besök från SBB:s kommunikationsavdelning och deras chef för policyfrågor. Både NS och SBB känner tydligt av förändringens vindar till följd av EU:s beslut om avreglering och upplever att man har stora utmaningar den närmaste tiden. Vi tackar särskilt de personer ur medlemsleden från SJ, MTR och Jernhusen som tog sig tid att bidra till att dessa båda besök blev väldigt lyckade och ett värdefullt tillfälle till eftertanke.

Igår presenterade Riksrevisionen sin granskning av Sveriges införande av det europeiska signalsystemet ERTMS. Från branschen välkomnar vi Riksrevisionens granskning och dess resultat. Tågoperatörerna har under lång tid varit kritiska mot att ett projekt av denna genomgripande magnitud tillåts försenas, fördyras och försvåras av ständigt nya tekniska specifikationer. Vår bild bekräftas av Riksrevisionens granskning. Riksrevisionens granskning gör att vi alla får en sann bild av ett tidskrävande, omfattande och komplext IT-projekt. En av de viktigaste förutsättningarna för framgång med införandet av ERTMS är att operatörerna faktiskt accepterar och har beredskap för investeringen i ombordutrustning. Och här ger Riksrevisionen ett svar: för att inte riskera att skjuta fram tidplanen för konvertering till ERTMS kan det vara lämpligt med ett statligt bidrag till de fordon som kommer att behöva dubbel utrustning under en övergångsperiod.

En annan händelse kopplade till ERTMS-utrullningen i Europa är en konsultrapport som ska komma under hösten om genomförande i Tyskland, en utredning som utförs av McKinsey på uppdrag av det tyska infrastrukturministeriet.

SNS hade i veckan sitt årliga summit, denna gång med tema urbanisering och framtidens städer. Städer kommer att få en större och större betydelse och man räknar att globalt kommer städerna att öka med 2,5 miljarder människor till 2050. Mer än 50 procent av mänskligheten bor nu i städer. Stockholm är förövrigt en av de fem städer som växer snabbast i Europa. På agendan stod utmaningar och möjligheter och hur vi kan skapa bättre och hållbara städer. Nya teknologier och bättre transporter, konsumtion och arbetsformer, inkluderande städer samt hur vi kan använda big data för att bli bättre på stadsplanering och policyutformning.

Källa: Tågoperatörerna