Kortare restider och plats för fler i Göteborg

Bild: Wästtrafik

Det är trångt i trafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille. Både ombord i kollektivtrafiken och på vägarna. Antalet invånare väntas öka med 200 000 fram till år 2035. Utvecklingen handlar bland annat om nya spårvagnslinjer, metrobussar i egna körfält och linbanan över älven. 

Exempel på satsningar är innerstadsringen, en ny spårväg från Linnéplatsen till Stigberget, vidare över eller under Göta Älv till Lindholmen och Frihamnen. Den nya spårvägen kortar restiderna och gör att du kan resa mellan platser utan att passera city. 

Allélänken blir en ny spårväg från Haga till Polhemsplatsen och förbi centralen avlastar Brunnsparken och andra delar av City och gör hela spårvägssystemet pålitligare samt inte minst en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen med mellanliggande stationer vid Lindholmen och Västra Ramberget. Linbanan bildar en ny tvärlänk i kollektivtrafiken som avlastar centrum och minskar risken för trängsel och förseningar. Linbanan kan ta sig fram över svårpasserade barriärer och möjliggör för värdefull stadsutveckling.