Itinera tar över stort danskt järnvägsprojekt

Tvärsnitt av framtida Storstrømsbron som ska ansluta Själland och Falster via Masnedø. Foto: Danmarks Vejdirektorat

Italienska byggföretaget Itinera har tagit över ansvaret för den nya Storstrømsbron vid järnvägslinjen mellan Köpenhamn och Fehmarn, eftersom de två företag som först vann kontraktet är involverade i korruptionsaffärer i Italien och har ekonomiska svårigheter.

Storstrømsbron är planerad att ansluta Själland och Falster via Masnedø.

Grandi Lavori Fincosit (GLF) och Condotte var en del av det konsortiet som vann kontraktet för bron, men av rättsliga skäl har deras andel i konsortiet minskat till 0,01procent i syfte att inte bryta mot anbudsreglerna.

Itinera har fortsatt arbetet med projektet under antagandet att de två företagen inte kommer att återvända aktivt till projektet och har följt tidsplanen för projektet enligt en överenskommelse.

Silvio Fascio, VD för Itineras europeiska division, sa att återkallandet av GLF och Condotte inte kommer att påverka projektets slutförande.

Det totala priset på den nya bron, inklusive markarbete och rivning av den nuvarande bron från 1930-talet, är 648,7 miljoner dollar enligt 2017 kurs.  Öppningen av bron beräknas ske 2023.

Källa: IRJ