Alstom levererar utrustning för ERTMS till Banenor

Foto: Ragnhild Aagesen/Banenor

Den norska järnvägsoperatören Banenor tecknade fredagen den 25 maj tre kontraktmed Alstom om leverans av ombordvarande utrustning för tåg och arbetsmaskiner som ska trafikera linjer med signalsystemet ERTMS i Norge. Fordonsägare representerades av norskt tåg. Avtalet omfattar systemutveckling, design och ombyggnad av mer än 400 tåg och arbetsmaskiner.

De tre kontrakten har ett totalt värde av drygt 500 miljoner kronor.